സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

APP:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പ്രധാനവാര്‍ത്ത

പ്രധാനവാര്‍ത്ത

മൂന്നു ലക്ഷത്തിലേറെ വിശ്വാസികള്‍ പെയ്തിറങ്ങിയ മഴയെ വെല്ലുവിളിച്ചും ഭക്തിസാന്ദ്രമായി പാപ്പായ്ക്കൊപ്പം ദിവ്യബലിയില്‍ പങ്കെടുത്തു.

ജനപങ്കാളിത്തംകൊണ്ട് അത്യുജ്ജ്വലവും ഭക്തിനിര്‍ഭരവുമായ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പണം

വത്തിക്കാന്‍

ലോകവാര്‍ത്ത

ഏഷ്യ