സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:
വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ഹോം പേജ്. / സഭ / ലോകം

സുഡാന്‍ ജനതയക്ക് ഇറ്റലിയിലെ സഭയുടെ സഹായം 10 ലക്ഷം യൂറൊ


സംഘര്‍ഷങ്ങളും, തത്ഫലമായ, പട്ടിണിദുരന്തങ്ങളും ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന ദക്ഷിണ സുഡാനിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇറ്റലിയിലെ കത്തോലിക്കാമെത്രാന്‍ സംഘത്തിന്‍റെ സഹായം.

10 ലക്ഷം യൂറൊ, ഏകദേശം 7 കോടി രൂപയാണ് മെത്രാന്മാര്‍ സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്.

സുഡാനില്‍ ഒരു ലക്ഷം പേര്‍ പട്ടിണിമൂലം മരണമടയുന്ന അപകടം ഉണ്ടെന്ന് ഐക്യരാഷ്ടസഭ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സത്വര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ഈ സംഖ്യ 50 ലക്ഷമായി ഉയരുന്ന അപകടസാധ്യതയും ഉണ്ട്.