സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

സ്ത്രീയുടെ ദൗത്യം

-S.S. Francesco - Viaggio Apostolico in Polonia : Convento delle Suore della Presentazione 27-07-2016 - (Copyright L'OSSERVATORE ROMANO - Servizio Fot

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ സന്യാസിനികളോടൊത്ത്, പോളണ്ട്, 27-07-2016

''സഭയില്‍, ശുശ്രൂഷയോളമെത്താത്ത സ്ത്രീ ദൗത്യം'': പാപ്പായുടെ ആശങ്ക

03/03/2018 11:29

വനിതകള്‍ക്കായി ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ നിര്‍ദേശിക്കുന്ന പത്തു കാര്യങ്ങള്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ രചയിതാവ്, മരിയ തെരേസയ്ക്ക് പാപ്പാ അയച്ച കത്ത്