സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

സീറോ മലങ്കര സഭ

reda:wtm bishop yoohanon Theodosius

ബിഷപ്പ് യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ തെയൊഡോഷ്യസ്

ബിഷപ്പ് തെയൊഡോഷ്യസ് മൂവാറ്റുപുഴ രൂപതയിലേയ്ക്ക്

11/04/2018 10:59

ബിഷപ്പ് യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ തെയൊഡോഷ്യസിന് മൂവാറ്റുപുഴരൂപതയുടെ പിന്തുടര്‍ച്ചാവകാശമുള്ള സഹായമെത്രാനായി നിയമനം

 

reda:wtm bishop Samuel Irenios

ബിഷപ്പ് സാമുവല്‍ ഇറേനിയോസ്

ബിഷപ്പ് ഐറേനിയോസ്, പത്തനംതിട്ട രൂപതയിലേയ്ക്ക്

11/04/2018 10:10

സീറോ മലങ്കര സഭയുടെ മെത്രാന്‍ സിനഡ്  പത്തനംതിട്ട രൂപതയുടെ പിന്തുടര്‍ച്ചാവകാശമുള്ള സഹായ മെത്രാനായി  ബിഷപ്പ് സാമുവല്‍ മാര്‍ ഐറെനിയോസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.