സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

സാന്ത മാര്‍ത്ത

S.S. Francesco : Messa Domus Sanctae Marthae 26-09-2017

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപപാ സാന്താ മാര്‍ത്ത കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പണവേളയില്‍ 26 സെപ്തംബര്‍, 2017

''യേശുവിന്‍റെ കൂടെ വസിച്ച്, കുടുംബാംഗമായിരിക്കുക'': പാപ്പാ

26/09/2017 16:17

 സെപ്തംബര്‍ 26, ചൊവ്വാഴ്ചയില്‍ സാന്താമാര്‍ത്ത കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാത ദിവ്യബലിമധ്യേ നല്‍കിയ സന്ദേശം

 

S.S. Francesco : Messa Domus Sanctae Marthae 19-09-2017

സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പിക്കുന്ന പാപ്പാ, 19-09-2017

''അനുകമ്പയെന്ന കൃപയ്ക്കായി പ്രാര്‍ഥിക്കാം'': ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

19/09/2017 16:38

2017 സെപ്തംബര്‍ 19-ാം തീയതി സാന്താമാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലെ പ്രഭാത ദിവ്യബലിമധ്യേ പാപ്പാ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം.

 

S.S. Francesco : Messa Domus Sanctae Marthae 15-09-2017

സാന്താ മാര്‍ത്ത കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പിക്കുന്ന പാപ്പാ, സെപ്തംബര്‍ 15, 2017

''നമുക്ക് യേശുവിന്‍റെ അമ്മയെ ധ്യാനിക്കാം'': ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

16/09/2017 10:23

സെപ്തംബര്‍ 15-ാം തീയതി, പരിശുദ്ധ വ്യാകുലനാഥയുടെ തിരുനാളില്‍, സാന്താമാര്‍ത്ത കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച ദിവ്യബലിമധ്യേ പാപ്പാ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

S.S. Francesco : Messa Domus Sanctae Marthae 26-06-2017

സാന്താമാര്‍ത്ത കപ്പേളയില്‍ വചനസന്ദേശം നല്‍കുന്ന പാപ്പാ (26-06-2017)

''ക്രിസ്തീയജീവിതം അതു വളരെ ലളിതമാണ്'': ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

26/06/2017 17:35

ജൂണ്‍ 26, തിങ്കളാഴ്ചയില്‍ ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ സാന്താമാര്‍ത്തായിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലിമധ്യേ നല്‍കിയ വചന സന്ദേശം.

 

S.S. Francesco : Messa Domus Sanctae Marthae 13-06-2017

2017 ജൂണ്‍ 13, ചൊവ്വാഴ്ച സാന്ത മാര്‍ത്തയിലെ കപ്പേളയില്‍ വചനസന്ദേശം നല്‍കുന്ന പാപ്പാ

‘‘ഉപ്പും പ്രകാശവുമാകുന്ന ക്രിസ്തീയസാക്ഷ്യം നല്‍കുക’’. പാപ്പായുടെ വചനസന്ദേശം

13/06/2017 16:51

ജൂണ്‍ 13, ചൊവ്വാഴ്ചയില്‍ സാന്താമാര്‍ത്തായിലെ കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പണമധ്യേ സുവിശേഷ വായനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പാപ്പാ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

S.S. Francesco : Messa Domus Sanctae Marthae 12-06-2017

2017 ജൂണ്‍ 12 തിങ്കളാഴ്ച, സാന്താമാര്‍ത്ത കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പിക്കുന്ന ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

‘‘സമാശ്വസിപ്പിക്കല്‍ ഒരു ദൈവദാനവും ശുശ്രൂഷയും’’. ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

12/06/2017 17:13

ജൂണ്‍ പന്ത്രണ്ടാംതീയതി സാന്താമാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലിമധ്യേ വചനസന്ദേശത്തില്‍ പാപ്പാ ഇങ്ങനെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു: ‘‘സമാശ്വാസം ഒരു ദൈവികദാനമാണ്''. 

 

S.S. Francesco : Messa Domus Sanctae Marthae 09-05-2017

2017 മെയ് 9, ചൊവ്വാഴ്ച, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ അര്‍പ്പിച്ച ദിവ്യബലിമധ്യേ വചനസന്ദേശം നല്‍കുന്ന പാപ്പാ

''വചനത്തിനു കീഴ്വഴങ്ങുന്നവരാകുക'': ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

09/05/2017 16:09

 ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, 2017 മെയ് 9, ചൊവ്വാഴ്ചയില്‍, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച ദിവ്യബലിമധ്യേ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം.

 

S.S. Francesco : Messa Domus Sanctae Marthae 05-05-2017

സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പിക്കുന്ന ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ (05-05-2017)

''കുരിശിന്‍റെ വഴിയാണ് ഉത്ഥാനത്തിലേക്കുള്ളത്'': ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

06/05/2017 08:10

2017 മെയ് 5, വെള്ളിയാഴ്ച സാന്താമാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച ദിവ്യബലിമധ്യേ പാപ്പാ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം യേശു വരച്ചിട്ട കുരിശിന്‍റെ വഴിയെ പോകുന്നതിനുള്ള ആഹ്വാനമായിരുന്നു