സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

സാന്ത മാര്‍ത്ത

SS. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 20-03-2018

സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലിമധ്യേ പാപ്പാ വചനസന്ദേശം നല്‍കുന്നു, 20 മാര്‍ച്ച് 2018

"വേദനാവേളയില്‍ ക്രൂശിതനെ നോക്കുക": മാര്‍പ്പാപ്പാ

20/03/2018 14:44

മാര്‍ച്ച് 20-ാം തീയതി, ചൊവ്വാഴ്ചയില്‍ സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച ദിവ്യബലിമധ്യേപാപ്പാ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

SS. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 06-03-2018

സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലെ ദിവ്യബലി മധ്യേ, വചനസന്ദേശം നല്‍കുന്ന പാപ്പാ, 06-03-2018

"പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവനെ സ്നേഹത്താല്‍ പൊതിയുന്ന ദൈവം": പാപ്പാ

06/03/2018 12:00

2018  മാര്‍ച്ച് ആറാംതീയതി, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ അര്‍പ്പിച്ച ദിവ്യബലിയില്‍ പാപ്പാ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

SS. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 27-02-2018

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ സാന്താമാര്‍ത്ത കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നു, 27-02-2018

''മാനസാന്തര വിളിയില്‍ മടുക്കാത്തവനാണു ദൈവം'': മാര്‍പ്പാപ്പാ

28/02/2018 08:59

2018 ഫെബ്രുവരി 27-ാംതീയതി ചൊവ്വാഴ്ച, സാന്താമാര്‍ത്ത കപ്പേളയില്‍ അര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലിമധ്യേ പാപ്പാ നല്‍കിയ  വചനസന്ദേശം

 

SS. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 12-02-2018

സാന്താ മാര്‍ത്ത കപ്പേളയില്‍ പാപ്പാ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നു, 12-02-2018.

''ക്ഷമയെന്ന മനോഹരപുണ്യം'': പാപ്പായുടെ വചനസന്ദേശം

13/02/2018 09:35

2018 ഫെബ്രുവരി 12-ാംതീയതി സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച ദിവ്യബലിയില്‍ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

SS. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 05-02-2018

ഫെബ്രുവരി 5-ാംതീയതി, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ മാര്‍പ്പാപ്പാ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നു

‘‘നിശ്ശബ്ദതയിലുള്ള ദൈവാരാധന ശ്രേഷ്ഠം ’’: മാര്‍പ്പാപ്പാ

05/02/2018 13:43

ഫെബ്രുവരി 5-ാം തീയതി, സാന്താ മാര്‍ത്ത കപ്പേളയിലെ പ്രഭാതദിവ്യബലിയില്‍ മാര്‍പ്പാപ്പാ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

SS. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 30-01-2018

മാര്‍പ്പാപ്പാ സാന്താ മാര്‍ത്ത കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലി അര്‍പ്പിക്കുന്നു, 30-01-2018.

''അജപാലകര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുക'': മാര്‍പ്പാപ്പാ

31/01/2018 07:27

ജനുവരി 30, ചൊവ്വാഴ്ചയില്‍, മാര്‍പ്പാപ്പാ, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലെ പ്രഭാത ദിവ്യബലിമധ്യേ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം.