സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

സഭ

Apostolic Administrator of Latin Patriarchate, Pierbattist Piezzaballa

പ്രിയോര്‍ പിയെര്‍ബാത്തിസ്ത പിസബേലാ - ആത്മീയ സംരക്ഷണോത്തരവാദിത്ത്വം

ദുഃഖവെള്ളിയുടെ സ്തോത്രക്കാഴ്ച വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍

29/03/2018 17:27

വിശുദ്ധനാടിന്‍റെ ആത്മീയ സംരക്ഷകന്‍ വയ്ക്കുന്ന അഭ്യര്‍ത്ഥന

 

reda:bra - Brasiliano Docat

ഡുക്യാറ്റ്: യുവജനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള സഭയുടെ സാമൂഹികപ്രബോധനങ്ങളുടെ അനുരൂപണ ഗ്രന്ഥം

DOCAT ​XXXV: ''സഹായതത്വം''

14/09/2017 11:56

സ്വകാര്യസ്വത്തിനെക്കുറിച്ച്, അതിലൂടെ പൊതുനന്മ എങ്ങനെ കൈവരിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിചന്തനം നടത്തുന്ന ഡുക്യാറ്റ് പഠനപരമ്പരയുടെ മുപ്പത്തഞ്ചാം ഭാഗം