സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

വിശുദ്ധര്‍

reda:wtm Servant of God Varghese Payyappilly Palakkappilly

ധന്യന്‍ ഫാ. വര്‍ഗീസ് പയ്യപ്പിള്ളി

"കാരുണ്യകിരണം" - ധന്യന്‍ ഫാ. വര്‍ഗീസ് പയ്യപ്പിള്ളി

30/06/2018 16:56

ധന്യന്‍ ഫാ. വര്‍ഗീസ് പയ്യപ്പിള്ളിയെക്കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നാമകരണപരിപാടികളുടെ പോസ്റ്റുലേറ്റര്‍  ഡോ. ഗ്രെയ്സ് കൂവയില്‍ SD-യുമായുളള അഭിമുഖം

San Giovanni Leonardi - Patron of farmacists

വിശുദ്ധ ജൊവാന്നി ലിയൊനാര്‍ദി - ഫാര്‍മസിസ്റ്റുകള്‍ക്കൊരു മദ്ധ്യസ്ഥന്‍

ഫാര്‍മസിസ്റ്റുകള്‍ക്കൊരു മദ്ധ്യസ്ഥന്‍ : വിശുദ്ധ ജൊവാന്നി ലിയൊനാര്‍ദി

18/04/2018 19:27

ഒരു ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് വിശുദ്ധന്‍ - ജൊവാന്നി ലിയൊനാര്‍ദി...

 

Vincentian family in Vatican 14 Oct. 2017

വിന്‍സെന്‍ഷ്യന്‍ കുടുംബം വത്തിക്കാനില്‍ - 14 ഓക്ടോബര്‍ 2017.

ഉപവിയുടെ പിതാവിന്‍റെ പേരില്‍ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവം

22/02/2018 09:41

വിന്‍സെന്‍റ് ഡി പോളിന്‍റെ ആത്മീയസിദ്ധിയുടെ 400-Ɔο ജൂബിലി ആചരണത്തിന്‍റെ സമാപ്തി.