സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

വിവാഹം

Pope Francis marries flight attendants Carlos Ciuffardi, left, and Paola Podest, center, during a flight from Santiago, Chile, to Iquique, Chile, Thur

വിമാനത്തില്‍ വച്ച് പാപ്പായുടെ കാര്‍മികത്വത്തില്‍ വിവാഹിതരായ ദമ്പതികള്‍, ജനുവരി 18, 2018

വിമാനത്തില്‍ വച്ചു വിവാഹം ആശീര്‍വദിച്ചു, മാര്‍പാപ്പാ

19/01/2018 16:19

ജനുവരി 18-ാംതീയതി ചിലിയിലെ സാന്തിയാഗോയില്‍ നിന്ന് ഇക്കിക്കെയിലേക്കുള്ള വ്യോമയാത്രയില്‍ പാവുള, കാര്‍ളോസ് എന്നിവരുടെ വിവാഹം ആശീര്‍വദിച്ചു.