സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവര്‍

രണ്ടു രക്തസാക്ഷികള്‍ കൂടി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിലേക്ക്

12/10/2017 11:08

രണ്ടു ദൈവദാസരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വവും ഏഴു ദൈവദാസരുടെ വീരോചിതപുണ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു ഡിക്രി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് കോണ്‍ഗ്രിഗേഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

 

reda:spa - Spagnolo Mons. Romero Varie http://cardenaleduardopironio.blogspot.it/2015/04/romero-y-pironio-en-vaticano.html

ബിഷപ്പ് റോമേരോ പോള്‍ ആറാമന്‍ പാപ്പായോടൊത്ത്

ഓഗസ്റ്റ് 5 - വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ബിഷപ്പ് റൊമേരോയുടെ ജന്മശതാബ്ദി

05/08/2017 15:34

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ബിഷപ്പ് റൊമേരോയുടെ ജന്മശതാബ്ദി ആചരണത്തിനു പേപ്പല്‍ പ്രതിനിധിയായി കര്‍ദിനാള്‍ റിക്കാര്‍ദോ എസ്സാത്തിയെ നിയമിച്ചു

 

മൂന്നു പുണ്യാത്മാക്കള്‍ കൂടി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ നിരയിലേക്ക്

09/07/2017 17:15

2017 ജൂലൈ ഏഴാംതീയതി, ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, കാര്‍ഡിനല്‍ ആഞ്ചെലോ അമാത്തോയ്ക്കനുവദിച്ച കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ എട്ടുപേരുടെ നാമകരണപരിപാടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന് കോണ്‍ഗ്രിഗേഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി