സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

വത്തിക്കാന്‍

Christopher Columbus Square in New York

ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ക്രിസ്റ്റഫര്‍ കൊളംമ്പസ് ചത്വരത്തിലെ സ്മാരകം

ക്രിസ്റ്റഫര്‍ കൊളംമ്പസിന്‍റെ കത്ത് വത്തിക്കാനു കൈമാറി

15/06/2018 09:04

അമേരിക്ക ഭൂഖണ്ഡം കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച കൊളംബസിന്‍റെ നീണ്ട കത്ത്...