സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

വചനസന്ദേശം

SS. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 26-02-2018

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ വചനസന്ദേശം നല്‍കുന്നു, 26-02-2018.

''ദൈവപിതാവിന്‍റെ ഔദാര്യവും കരുണയും സ്വന്തമാക്കുക'': പാപ്പാ

26/02/2018 14:39

2018 ഫെബ്രുവരി 26-ാംതീയതി, തിങ്കളാഴ്ചയില്‍ സാന്താമാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച ബലിമധ്യേ പാപ്പാ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം