സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

വചനസന്ദേശം

SS. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 24-04-2018

പാപ്പാ, സാന്താ മാര്‍ത്താ വസതിയിലെ കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നു, 24-04-2018

“സഭ മുന്നോട്ടു ചലിക്കുന്നവളും പ്രേഷിതയുമാണ്”: മാര്‍പ്പാപ്പാ

24/04/2018 12:13

 2018 ഏപ്രില്‍ 24-ാംതീയതി സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ അര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലിമധ്യേ മാര്‍പ്പാപ്പാ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

SS. Francesco - Domenica delle Palme 25-03-2018

ഓശാന ഞായറാഴ്ചയിലെ തിരുക്കര്‍മങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മാര്‍പ്പാപ്പാ, 2018 മാര്‍ച്ച് 25

"കല്ലുകള്‍ ആര്‍ത്തുവിളിക്കുംമുമ്പു നിങ്ങളതു ചെയ്യുക": പാപ്പാ

26/03/2018 11:02

2018, മാര്‍ച്ച് 25-ാം തീയതി, ഓശാന ഞായറാഴ്ചയില്‍, മാര്‍പ്പാപ്പാ  ദിവ്യബലിയര്‍പ്പണത്തിനിടെ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

SS. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 26-02-2018

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ വചനസന്ദേശം നല്‍കുന്നു, 26-02-2018.

''ദൈവപിതാവിന്‍റെ ഔദാര്യവും കരുണയും സ്വന്തമാക്കുക'': പാപ്പാ

26/02/2018 14:39

2018 ഫെബ്രുവരി 26-ാംതീയതി, തിങ്കളാഴ്ചയില്‍ സാന്താമാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച ബലിമധ്യേ പാപ്പാ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം