സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

രക്തസാക്ഷി

The Colosseum is lit up in red to draw attention to the persecution of Christians around the world in Rome, Italy, February 24, 2018. REUTERS/Remo Cas

രക്തസാക്ഷികളുടെ അനുസ്മരണയില്‍ രക്തവര്‍ണ പ്രഭയണിഞ്ഞ റോമിലെ കോളോസ്സിയം, 24-02-2018

''ഇന്ന് സഭ, രക്തസാക്ഷികളുടെ സഭയാണ്'': കര്‍ദി. പരോളിന്‍

28/02/2018 09:41

ഫെബ്രുവരി 24-ാംതീയതി രാത്രി, റോമിലെ പ്രസിദ്ധമായ കോളൊസ്സിയം, രക്തസാക്ഷിയനുസ്മരണയില്‍  അരുണവര്‍ണമായപ്പോള്‍, കര്‍ദിനാള്‍ പരോളിന്‍ നല്‍കിയ സന്ദേശം