സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

യുവജനസംഗമം

reda:ind - Indiano AYD opening Mass screenshot da youtube - https://asianyouthday.org/en/livestreaming/live-from-asian-youth-day-2017-02-aug-2017/ htt

ഏഴാമത് ഏഷ്യന്‍ യുവജനസംഗമം യോഗ്യാകാര്‍ത്തയില്‍ ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍

‘‘പരിശുദ്ധ അമ്മയെ മാതൃകയാക്കുക’’: ഏഷ്യന്‍ യുവതയോടു പാപ്പാ

07/08/2017 12:02

ഇന്തോനേഷ്യയിലെ യോഗ്യാകാര്‍ത്തയില്‍ നടക്കുന്ന ഏഴാമത് ഏഷ്യന്‍ യുവജനസംഗമത്തിന് പ്രാര്‍ഥനാശംസകള്‍ അര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പായുടെ സന്ദേശം

 

Youth from Krakow and Panama carry a wooden cross as Panama will host the 2017 World Youth Day, during the Palm Sunday mass, on April 9, 2017 at St Pe

2017-ലെ ഓശാന ഞായറാഴ്ചയില്‍ കുരിശു വഹിക്കുന്ന ക്രാക്കോവില്‍ നിന്നും പനാമയില്‍ നിന്നുമുള്ള യുവജനം

2019-ലെ ആഗോളയുവജനസംഗമത്തിന്‍റെ പ്രമേയഗീതം പുറത്തിറങ്ങി

04/07/2017 16:52

2019-ല്‍ പനാമയില്‍ വച്ചു നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആഗോളയുവജനസംഗമത്തിന്‍റെ പ്രമേയഗാനം ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി പുറത്തിറങ്ങി.