സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

മാധ്യമങ്ങള്‍

Helen Osman, the first Lady President of Signis International

ഹെലന്‍ ഓസ്മാന്‍ - സീഗ്നിസ് രാജ്യാന്തര കത്തോലിക്കാ മാധ്യമ പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ പ്രഥമ വിനിതാ പ്രസിഡന്‍റ്

‘സീഗ്നിസ്’ രാജ്യാന്തര മാധ്യമ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്‍റ്

17/07/2017 19:15

ഹെലന്‍ ഓസ്മാന്‍ - മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയും എഴുത്തുകാരിയും... സീഗ്നിസ് പ്രസിഡന്‍റ്