സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

മാധ്യമങ്ങള്‍

Monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione, durante la presentazione alla Filmoteca Vaticana

വത്തിക്കാന്‍ മാധ്യമവിഭാഗം പ്രീഫെക്ട്, മോണ്‍. ദാരിയോ എദ്വാര്‍ദോ വിഗണോ,

''വത്തിക്കാന്‍ മാധ്യമരംഗപരിഷ്ക്കരണം - ഫലം ഭാവാത്മകം'': മോണ്‍. വിഗണോ

10/01/2018 09:51

സമ്പര്‍ക്ക മാധ്യമ രംഗങ്ങളില്‍ വരുത്തിയ പരിഷ്ക്കരണങ്ങള്‍, വത്തിക്കാന്‍ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തില്‍ വന്‍പിച്ച വര്‍ധനയുണ്ടാക്കിയതായി  മാധ്യമകാര്യാലയത്തിന്‍റെ അധ്യക്ഷന്‍ മോണ്‍. ദാരിയോ എദ്വാര്‍ദോ വിഗണോ

 

Against arrest of Journalists in Turkey

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ ബന്ധികലാക്കിയതിനെതിരെ... തുര്‍ക്കിയില്‍ പ്രതിഷേധം

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് എതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ അപലപനീയം

03/11/2017 18:01

നവംബര്‍ 2 – മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ യുഎന്‍ ദിനം

 

reda:alb - Albanese mons. Dario Viganò

വത്തിക്കാന്‍ മാധ്യമ കാര്യാലയത്തിന്‍റെ പ്രീഫെക്ട് മോണ്‍. ദാരിയോ വിഗണോ

''വാര്‍ത്താവിനിമയത്തില്‍ സത്യം അതിപ്രധാനം''. മോണ്‍. വിഗണോ

29/09/2017 17:35

2018-ലെ ആഗോള സാമൂഹ്യ സമ്പര്‍ക്കമാധ്യമ ദിനത്തിന്‍റെ പ്രമേയവാക്യത്തിന്‍റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് മോണ്‍. ദാരിയോ വിഗണോ.

 

Msgr. Dario Viganò, Prefect of the Secretariat of Communications

വത്തിക്കാന്‍ മാധ്യമ കാര്യാലയത്തിന്‍റെ പ്രീഫെക്ട്, മോണ്‍സീഞ്ഞോര്‍ ഡാരിയോ വിഗനോ

മാധ്യമസമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ മനുഷ്യസംസര്‍ഗ്ഗം കൈവിട്ടുപോകരുത്!

27/07/2017 09:10

മോണ്‍സീഞ്ഞോര്‍ ഡാരിയോ വിഗനോയുടെ ചിന്താശകലം.