സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

മറിയം

നമുക്കൊരമ്മയുണ്ട്. ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

ഗ്വാദെലൂപ്പെ മാതാവിന്‍റെ തിരുനാളില്‍ ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പായുടെ വചനസന്ദേശം

നമുക്കൊരമ്മയുണ്ടെന്നോര്‍മിക്കുക. ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ.

13/12/2016 15:03

ഏതു സാഹചര്യത്തിലും നമുക്കൊരമ്മയുണ്ടെന്നോര്‍മിക്കുക എന്ന് അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്വാദലൂപ്പെ മാതാവിന്‍റെ തിരുനാളില്‍, ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പായുടെ വചനസന്ദേശം

 

A floral tribute to the 'Immaculata'  above 120 feets

ഉയരങ്ങളിലെ പുഷ്പാര്‍ച്ചന - അമലോത്ഭവത്തിരുനാളില്‍...

അമലോത്ഭവനാഥയുടെ സന്നിധാനത്തില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസിന്‍റെ പുഷ്പ്പാര്‍ച്ചന

07/12/2016 16:51

പാപ്പായ്ക്കൊപ്പം റോമാ നഗരവാസികളും പ്രാരംഭമായി ദൈവമാതാവിന് പുഷ്പാര്‍ച്ചന നടത്തും. 

 

World Youth Day

2017-2019-ലേക്കുള്ള യുവജനദിനാചരണ പ്രമേയവാക്യങ്ങള്‍

കത്തോലിക്കായുവജനദിനാചരണം: 2017-2019 വര്‍ഷങ്ങളിലെ പ്രമേയങ്ങള്‍

22/11/2016 16:46

അടുത്ത മൂന്നു വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള കത്തോലിക്കാ യുവജനസംഗമത്തിന്‍റെ പ്രമേയവാക്യങ്ങള്‍  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 

 

Pope Francis to visit Fatima in May 2017

മേരിയന്‍ ജൂബിലി വത്തിക്കാനില്‍ ആചരിച്ചപ്പോള്‍ - 8 ഒക്ടോബര്‍ 2016.

സന്തോഷത്തിന്‍റെ ജപവഴികള്‍ : മേരിയന്‍ ചിന്താമലരുകള്‍

09/10/2016 19:18

ജൂബിലിവത്സരത്തിന്‍റെ ആത്മീയാരൂപിയില്‍ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്‍റെ  ‘ആനന്ദത്തിന്‍റെ  ജപവഴികളെ’  നമുക്കിന്ന് ധ്യാനിക്കാം.