സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

മതസ്വാതന്ത്ര്യം

reda:ucr - Ucraino Mons. Ivan Jurkovic sconosciuto

ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് ഐവന്‍ ജുര്‍ക്കോവിസ്

‘‘മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍ സാര്‍‍വത്രികം’’: മോണ്‍. ജുര്‍കോവിസ്

03/03/2018 10:26

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശകൗണ്‍സിലിന്‍റെ മുപ്പത്തേഴാമത് സെഷനില്‍, ജനീവയില്‍ ഫെബ്രുവരി 28-ാം തീയതി  ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ്  ജുര്‍ക്കോവിസ് ന‌ടത്തിയ പ്രഭാഷണം