സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പ്രകൃതി

FILE - In this May 25, 2014 filer, Pope Francis and Ecumenical Patriarch Bartholomew I, stand before the Church of the Holy Sepulcher in Jerusalem. Po

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പായും എക്യുമെനിക്കല്‍ പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബെര്‍തൊലോമിയോയും ജറുസലെമില്‍, മെയ് 25, 2014.

''മാനവ ഐശ്വര്യം സൃഷ്ടിയുടെ സുസ്ഥിതിയോടുകൂടിയാണ്'': പാപ്പാ

01/09/2017 17:30

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ എക്യുമെനിക്കല്‍ പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബെര്‍തലോമിയോയുമായി ചേര്‍ന്നു പുറപ്പെടുവിച്ച സംയുക്ത സന്ദേശം