സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ്

Pope Francis with his press staff, Greg Berk on board flight from Peru

പെറുവില്‍നിന്നു മടങ്ങവെ - പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസും ഗ്രെഗ് ബേര്‍ക്കും

പീഡനത്തിന് ഇരകളായവര്‍ക്ക് പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസിന്‍റെ സാന്ത്വനം

16/02/2018 09:51

ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായവരെ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി.