സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ്

Sala Clementina - with the securit personnel

സുരക്ഷാ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കൊപ്പം - ഏറ്റവും അടുത്ത് അസ്സീസിയിലെ ഫ്രാന്‍സിസിന്‍റെ രൂപം.

സമാധാനപൂര്‍ണ്ണമായ അന്തരീക്ഷം വിശ്വാസജീവിതത്തിന് അനുപേക്ഷണീയം

26/03/2018 17:34

വത്തിക്കാന്‍റെ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട്...

 

Pope Francis blessed the Palms in St. Peter's Square

വത്തിക്കാനില്‍ കുരുത്തോലയും ഓലിന്‍ചില്ലകളും പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് ആശീര്‍വ്വദിച്ചു.

യുവജനങ്ങളേ, സമാധാനത്തിന്‍റെ ഉപകരണങ്ങളാകുവിന്‍! @pontifex

25/03/2018 11:39

ഓശാന ഞായര്‍ ദിനത്തിലെ  രണ്ടാമത്തെ ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശമാണിത് :