സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ്

SS. Francesco - Messa Santa Marta 18-12-2017 @Servizio Fotografico - L'Osservatore Romano

സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ ബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നു, 18-12-2017

''വി. യൗസേപ്പ്, ദൈവത്തിന്‍റെ പിതൃഛായ പതിഞ്ഞവന്‍‍'': പാപ്പാ

19/12/2017 10:21

ഡിസംബര്‍ 18-ന്, സാന്താമാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലിമധ്യേ പാപ്പാ നല്‍കിയ സന്ദേശം.

 

Pope Francis celebrated birthday with poor children

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് പാവങ്ങളായ കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം തന്‍റെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിച്ചു.

വലിമ ഇവിടെ ചെറുമയായ്...! കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം പിറന്നാളാഘോഷം

17/12/2017 15:53

സ്നേഹപൂര്‍വ്വം 81-Ɔ൦ പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ !