സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ്

Film maker and director Wim Wenders

ചലച്ചിത്ര നിര്‍മ്മാതാവും സംവിധായകനും... വിം വെന്‍റേഴ്സ്

വാക്കു പാലിക്കുന്നവന്‍! പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ്

20/06/2018 19:15

പാപ്പായുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലേയ്ക്ക് പ്രകാശം വീശുന്ന ഒരു 'വിം വെന്‍റേഴ്സ്' (Wim Wenders)  ചലച്ചിത്രം!