സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ്

Laudato Si' - International Gathering

അങ്ങേയ്ക്കു സ്തു! മൂന്നാം വാര്‍ഷിക രാജ്യാന്തര സംഗമം

വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതീക വ്യതിയാനങ്ങള്‍

06/07/2018 18:39

 അങ്ങേയ്ക്കു സ്തുതി! മൂന്നാം വാര്‍ഷികനാളില്‍
പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസിന്‍റെ സന്ദേശം.

 

Former vice-president of USA, Al Gore

അല്‍ ഗോര്‍ - അമേരിക്കയുടെ മുന്‍വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്

കാലം കാതോര്‍ത്ത പാരിസ്ഥിതീക പ്രബോധനം : അങ്ങേയ്ക്ക് സ്തുതി!

05/07/2018 09:17

അമേരിക്കയുടെ മുന്‍വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് അല്‍ ഗോറിന്‍റെ അഭിമുഖത്തില്‍നിന്ന്...