സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ്

S.S. francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 17-11-2017

മാര്‍പ്പാപ്പ സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ ബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നു, 17-11-2017

‘‘നമ്മുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ആവശ്യം’’. മാര്‍പ്പാപ്പ

17/11/2017 16:19

നവംബര്‍ 17-ാം തീയതി, വെള്ളിയാഴ്ചയില്‍, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാത ബലിമധ്യേനല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

Pope Francis with the CEO Stefano Domenicali of Lamborghini

ലാംബൊര്‍ഗീനി പാപ്പായ്ക്കു സമ്മാനിച്ചു. കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എക്സക്യൂടീവ് സ്റ്റേഫനോ സമീപം...

‘ലാംബര്‍ഗീനി ഹുറാക്കാന്‍’ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസിന് സമ്മാനിച്ചു

15/11/2017 17:03

ഇറ്റാലിയന്‍ കമ്പനി ലാംബര്‍ഗീനിയാണ് കാര്‍ നല്കിയത്!

 

epa06329246 Iranian women stands next to their earthquake damaged buildings in Kalaleh village, Kermanshah Province, Iran, 14 November 2017. A powerfu

ഇറാനിലെ ഭൂകമ്പദുരിതം (ഫോട്ടോ 14-11-2017)

ഇറാന്‍, ഇറാക്ക് ഭൂകമ്പദുരിതം: പാപ്പാ അനുശോചനമറിയിച്ചു

15/11/2017 08:29

നവംബര്‍ 13-ാംതീയതിയില്‍, ഇറാന്‍, ഇറാക്ക് ഭൂകമ്പദുരിതത്തില്‍ ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പായു‌ടെ അനുശോചനമറിയിച്ചുകൊണ്ട് അയച്ച  ടെലഗ്രാം.

 

S.S. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 10-11-2017

സാന്താ മാര്‍ത്ത കപ്പേളയില്‍ അര്‍പ്പിച്ച ദിവ്യബലിമധ്യേ ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, 10-11-2017

''നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ സാമര്‍ഥ്യമാണാവശ്യം'': ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

11/11/2017 09:23

2017 നവംബര്‍ 10, വെള്ളിയാഴ്ചയില്‍, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലി മധ്യേ മാര്‍പ്പാപ്പാ നല്‍കിയ സന്ദേശം