സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റര്‍

''പുണ്യങ്ങള്‍ അനുദിനം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കേണ്ടത്'': പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

30/01/2018 13:40

2018 ജനുവരി 30-ാംതീയതിയില്‍, അനുദിനവും ജീവിതത്തില്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കേണ്ട നന്മയെക്കുറിച്ച് പാപ്പാ നല്‍കിയ സന്ദേശം