സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റര്‍

"ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിക്ഷേപമാണ് ക്രിസ്തീയജീവിതം": പാപ്പാ

22/05/2018 14:57

2018 മെയ് 22-ാം തീയതിയില്‍, ക്രിസ്തുവില്‍ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം അപരര്‍ക്കുള്ളതാണെന്ന സന്ദേശവുമായി പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വീറ്റ്