സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റര്‍

reda:en1 - Inglese Nelson Mandela Day xxx www.nelsonmandelafoundation.org

ജൂലൈ 18, നെല്‍സണ്‍ മണ്ഡേല ദിനം

''വര്‍ഗമേധാവിത്വത്തെ ജയിക്കുക'': പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

18/07/2017 15:00

നെല്‍സണ്‍ മണ്ഡേല ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ജൂലൈ 18, ചൊവ്വാഴ്ചയില്‍ ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വിറ്റര്‍

 

Diretta dalla piazza San Benedetto, a Norcia, per due web radio di studenti della città umbra e di Roma, 3 giugno 2017.

നോര്‍ച്ചയിലെ വി. ബനഡിക്ടിന്‍റെ അങ്കണം

''യൂറോപ്പിന്‍റെ ആത്മീയപൈതൃകം വീണ്ടെടുക്കേണ്ട ഒന്ന്'' പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

11/07/2017 18:33

യൂറോപ്പിന്‍റെ ആത്മീയപൈതൃകമൂല്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ജൂലൈ 11, ചൊവ്വാഴ്ച, യൂറോപ്പിന്‍റെ മധ്യസ്ഥനായ വി. ബെനഡിക്ടിന്‍റെ  തിരുനാളില്‍  പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വിറ്റര്‍