സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

നവവിശുദ്ധര്‍

Venerable Nguyen Van Thuan

ധന്യനായ കര്‍ദ്ദിനാള്‍ ഗ്വേന്‍ വാന്‍ ത്വാന്‍

വിയറ്റ്നാമിലെ കര്‍ദ്ദിനാള്‍ ത്വാന്‍റെ വീരോചിതപുണ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചു

05/05/2017 11:16

 കര്‍ദ്ദിനാള്‍ ഗ്വേന്‍ വാന്‍ ത്വാന്‍ ധന്യപദത്തിലേയ്ക്ക്...