സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

ത്രികാലപ്രാര്‍ത്ഥന

Pope Francis leads the Angelus prayer from the window of his office in Saint Peter's Square, Vatican City, 23 July 2017. ANSA/GIORGIO ONORATI

2017 ജൂലൈ 23, ഞായറാഴ്ച, ത്രികാലജപസന്ദേശം നല്‍കുന്ന ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

''നമ്മുടെ പാപവും ദൈവത്തിന്‍റെ ക്ഷമയും'': പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

25/07/2017 10:40

ഈ ലോകത്തിലെ തിന്മ എന്ന പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്‍റെ ക്ഷമയെക്കുറിച്ചും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപ്പാ ജൂലൈ 23, ഞായറാഴ്ചയില്‍ നല്‍കിയ ത്രികാലജപസന്ദേശം

 

A moment of Pope Francis' Sunday Angelus Prayer by his office's window over Saint Peter's square at the Vatican, 16 July 2017. ANSA/ ++ NO SALES, EDIT

2017 ജൂലൈ പതിനാറാംതീയതി ഞായറാഴ്ചയില്‍ ത്രികാലജപ സന്ദേശം നല്‍കുന്ന ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

''ഹൃദയനിലമൊരുക്കുക'': പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

17/07/2017 13:20

2017 ജൂലൈ പതിനാറാം തീയതി, ഞായറാഴ്ചയില്‍ ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ നല്ല വിതക്കാരന്‍റെ ഉപമയെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടു നല്‍കിയ ത്രികാലജപസന്ദേശം

 

S.S. Francesco : Angelus Domini 09-07-2017

2017 ജൂലൈ ഒന്‍പതാം തീയതി ത്രികാലജപ സന്ദേശം നല്‍കുന്ന ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

''യേശു ജാലവിദ്യ കാട്ടി നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നവനല്ല'': പാപ്പാ

10/07/2017 13:12

2017 ജൂലൈ ഒന്‍പതാം തീയതി ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ  നല്‍കിയ ത്രികാലജപ സന്ദേശം.

 

S.S. Francesco : Angelus Domini 02-07-2017

02-07-2017, ഞായറാഴ്ചയില്‍ ത്രികാലജപസന്ദേശം നല്‍കുന്ന പാപ്പാ

''യേശുവിനോടു ഒന്നായിത്തീരുന്ന മിഷനറി'': പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

03/07/2017 14:04

2017 ജൂലൈ രണ്ടാംതീയതി, ഞായറാഴ്ചയില്‍ ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ  ത്രികാലജപത്തിനു മുമ്പു നല്‍കിയ  സന്ദേശം

 

S.S. Francesco : Regina Caeli 07-05-2017

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ 2017 മെയ് ഏഴാംതീയതി, ഞായറാഴ്ച ത്രികാലജപത്തിനുശേഷം നവവൈദികരോടൊത്ത് ആശീര്‍വാദം നല്‍കുന്നു

''നാം യേശുവിനാല്‍ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവര്‍'': പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

08/05/2017 15:11

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ 2017 മെയ് ഏഴാംതീയതി ഞായറാഴ്ച ത്രികാല ജപത്തോടനുബന്ധിച്ചുനല്‍കിയ സന്ദേശം

 

Pope Francis waves at the end of the Regina Coeli prayer on April 30, 2017 at St Peter's square. / AFP / Vincenzo PINTO

2017 ഏപ്രില്‍ മുപ്പതാംതീയതി വത്തിക്കാന്‍ അങ്കണത്തില്‍ ത്രികാലജപസന്ദേശം നല്‍കുന്ന പാപ്പാ

സമാധാനവും അനുരഞ്ജനവും - പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

01/05/2017 13:14

2017 ഏപ്രില്‍ 30-ന് സ്വര്‍ലോകരാജ്ഞി ആനന്ദിച്ചാലും എന്ന ത്രികാലജപത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ നല്‍കിയ സന്ദേശം

 

Pope Francis addresses the crowd from the window of the apostolic palace overlooking St Peter's square during the Sunday Angelus prayer, on March 26,

2017 മാര്‍ച്ച് 26-ന് ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ ത്രികാലജപസന്ദേശം നല്‍കുന്നു.

''മാമ്മോദീസയില്‍ ലഭിച്ച വിശ്വാസവെളിച്ചം'': പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

27/03/2017 13:30

2017 മാര്‍ച്ച് ഇരുപത്താറാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയില്‍, ത്രികാലജപത്തോടനുബന്ധിച്ചു ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ നല്‍കിയ സന്ദേശം

 

Pope Francis waves as he leads the Angelus prayer in Saint Peter's Square at the Vatican March 19, 2017. REUTERS/Tony Gentile

2017 മാര്‍ച്ച് 19, ഞായറാഴ്ച ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ ത്രികാലജപസന്ദേശം നല്‍കുന്നു (REUTERS)

''മാമ്മോദീസായില്‍ നമുക്കു ലഭിച്ച ജീവജലം'': പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

20/03/2017 13:26

2017 മാര്‍ച്ച് പത്തൊമ്പതാം തീയതി, നോമ്പുകാലം മൂന്നാം ഞായറാഴ്ചയിലെ വി. ഗ്രന്ഥവായനയെ (യോഹ 4:5-42) വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ നല്‍കിയ ത്രികാലജപസന്ദേശം