സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

ത്രികാലപ്രാര്‍ത്ഥന

SS. Papa Francesco - Angelus 06-11-2017 @Servizio Fotografico - L'Osservatore Romano

ത്രികാലജപസന്ദേശം നല്‍കുന്ന പാപ്പാ, 05-11-2017

''അധികാരികളുടെ ശക്തി അവര്‍ നല്‍കുന്ന ഉത്തമമാതൃക'': പാപ്പാ

06/11/2017 13:04

2017 നവംബര്‍ അഞ്ചാംതീയതി, ഞായറാഴ്ച മധ്യാഹ്നത്തില്‍ മാര്‍പ്പാപ്പാ നല്‍കിയ ത്രികാലജപസന്ദേശം

 

S.S. Francesco : Angelus Domini 24-09-2017

ത്രികാലജപസന്ദേശം നല്‍കുന്ന ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, 24 സെപ്തംബര്‍ 2017

''ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ യുക്തിയില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കുമുള്ളത് ഒരേ രക്ഷ'': പാപ്പാ

25/09/2017 12:10

2017 സെപ്തംബര്‍ 24-ാംതീയതി, ഞായറാഴ്ചയില്‍ മാര്‍പ്പാപ്പാ നല്‍കിയ ത്രികാലജപസന്ദേശം

 

This handout picture provided by the Vatican Newspaper L'Osservatore Romano shows Pope Francis during the Angelus prayer from the window of his office

2017 സെപ്തംബര്‍ മൂന്നാം തീയതി ത്രികാലജപം നയിക്കുന്ന പാപ്പാ

''കുരിശില്ലാതെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാനാവില്ല'': പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

04/09/2017 12:35

2017 സെപ്തംബര്‍ മൂന്നാംതീയതി, ഞായറാഴചയില്‍ മാര്‍പ്പാപ്പാ നല്‍കിയ ത്രികാലജപ സന്ദേശം

 

 

This handout picture provided by the Vatican newspaper L'Osservatore Romano shows Pope Francis during his Angelus Prayer from the window of his office

2017 ഓഗസ്റ്റ് 15, സ്വര്‍ഗാരോപണത്തിരുനാളില്‍ പാപ്പാ ത്രികാലജപസന്ദേശം നല്‍കുന്നു

‘‘വചനത്തില്‍ ശരണപ്പെട്ട മറിയം’’: പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

15/08/2017 17:07

2017 ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി, കന്യകാമറിയത്തിന്‍റെ സ്വര്‍ഗാരോപണത്തിരുനാളിലെ പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

 

S.S. Francesco - Piazza San Pietro - Angelus 30-07-2017

2017 ജൂലൈ മുപ്പതാംതീയതി, ഞായറാഴ്ചയില്‍ പാപ്പാ ത്രികാലജപസന്ദേശം നല്കുന്നു

''ദൈവരാജ്യം എല്ലാവര്‍ക്കുമുള്ള സമ്മാനം'': ത്രികാലജപസന്ദേശം

31/07/2017 12:10

2017 ജൂലൈ മുപ്പതാം തീയതി ഞായറാഴ്ച, ത്രികാലജപത്തോടനുബന്ധിച്ചു ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ നല്‍കിയ സന്ദേശം

 

Pope Francis leads the Angelus prayer from the window of his office in Saint Peter's Square, Vatican City, 23 July 2017. ANSA/GIORGIO ONORATI

2017 ജൂലൈ 23, ഞായറാഴ്ച, ത്രികാലജപസന്ദേശം നല്‍കുന്ന ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

''നമ്മുടെ പാപവും ദൈവത്തിന്‍റെ ക്ഷമയും'': പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

25/07/2017 10:40

ഈ ലോകത്തിലെ തിന്മ എന്ന പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്‍റെ ക്ഷമയെക്കുറിച്ചും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപ്പാ ജൂലൈ 23, ഞായറാഴ്ചയില്‍ നല്‍കിയ ത്രികാലജപസന്ദേശം