സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

ത്രികാലപ്രാര്‍ത്ഥന

reda:wtm Angelus 2018.03.04 Angelus

ത്രികാലജപം നയിക്കുന്ന ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, 04-03-2018

"ദേവാലയം കച്ചവടസ്ഥലമാക്കരുത്": ത്രികാലജപസന്ദേശം

06/03/2018 08:22

2018, മാര്‍ച്ച് 4-ാം തീയതി,  ഞായറാഴ്ച മാര്‍പ്പാപ്പ ത്രികാലജപത്തോടനുബന്ധിച്ചു നല്‍കിയ സന്ദേശം 

 

SS. Francesco - Angelus Domini 28-01-2018

ത്രികാലജപം നയിച്ച് സന്ദേശം നല്‍കുന്ന മാര്‍പ്പാപ്പാ, 28-01-2018

''യേശുവചനത്തിന്‍റെ അധികാരം'': പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

29/01/2018 14:18

2018, ജനുവരി 28-ാം തീയതി, ഞായറാഴ്ചയില്‍ ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ നല്‍കിയ ത്രികാലജപ സന്ദേശം

 

Pope Francis waves as he arrive to deliver his message to pilgrims gathered in St. Peter's square, during his Angelus Sunday prayer at the Vatican on

2018 ജനുവരി 14-ാംതീയതി ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ ത്രികാലജപം നയിക്കുന്നു

''യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുക, കണ്ടെത്തുക, അനുഗമിക്കുക'': പാപ്പാ

15/01/2018 13:31

2018, ജനുവരി 14-ാംതീയതി ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ നല്‍കിയ ത്രികാലജപസന്ദേശം

 

Pope Francis gestures as he speaks during the Angelus prayer in Saint Peter's square at the Vatican on January 7,2018. / AFP / TIZIANA FABI

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ 2018 ജനുവരി ഏഴാംതീയതി, ഞായറാഴ്ചയില്‍ ത്രികാലജപസന്ദേശം നല്‍കുന്നു

''മാമ്മോദീസത്തീയതി ഓര്‍മദിനമാക്കുക!'' ത്രികാലജപസന്ദേശം

08/01/2018 13:33

2018, ജനുവരി ഏഴാം തീയതി ഞായറാഴ്ച, കര്‍ത്താവിന്‍റെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിരുനാളില്‍ പാപ്പാ നല്‍കിയ ത്രികാലജപസന്ദേശം

 

Framed by a Christmas tree, Pope Francis delivers his speech during the Angelus noon prayer from his studio window overlooking St. Peter's Square at t

ഡിസംബര്‍ 26-ാംതീയതി പരിശുദ്ധ പിതാവ് ത്രികാലജപസന്ദേശം നല്‍കുന്നു

''ക്രിസ്തുസന്ദേശത്തില്‍ നങ്കൂരമിട്ട വി. സ്തേഫാനോസ്'': പാപ്പാ

27/12/2017 10:18

ഡിസംബര്‍ 26-ാംതീയതി ചൊവ്വാഴ്ചയില്‍, ത്രികാലജപത്തോടനുബന്ധിച്ചു പരിശുദ്ധ പിതാവു നല്‍കിയ സന്ദേശം

 

S.S. Francesco - Angelus Domini 26-11-2017

മാര്‍പ്പാപ്പ ത്രികാലജപസന്ദേശം നല്‍കുന്നു, 26-11-2017.

''ക്രിസ്തുവിന്‍റെ രാജത്വം സ്നേഹത്തിന്‍റെ ശക്തിയാണ്'': മാര്‍പ്പാപ്പാ

27/11/2017 13:21

2017 നവംബര്‍ 26-ാംതീയതി ഞായറാഴ്ചയില്‍, പരിശുദ്ധപിതാവ് ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ നല്‍കിയ ത്രികാലജപസന്ദേശം

 

S.S. Francesco - Angelus Domini 19-11-2017

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ ത്രികാലപ്രാര്‍ഥനാ സന്ദേശം നല്‍കുന്നു, 19-11-2017

''ഭയമല്ല, പ്രത്യാശയാണ് നമുക്കാവശ്യം'': പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

20/11/2017 15:28

2017 നവംബര്‍ 19-ാംതീയതി, ഞായറാഴ്ചയില്‍  മാര്‍പാപ്പാ നല്‍കിയ ത്രികാലജപസന്ദേശം

 

S.S. Francesco -Angelus Domini 13-11-2017

2017 നവംബര്‍ 12, ഞായറാഴ്ചയില്‍ ത്രികാലജപം നയിക്കുന്ന പാപ്പാ

''വിശ്വാസമെന്ന ദീപവും ഉപവിയെന്ന എണ്ണയും'': ത്രികാലജപസന്ദേശം

13/11/2017 12:27

2017 നവംബര്‍ 12-ാംതീയതി, ഞായറാഴ്ചയില്‍ മാര്‍പ്പാപ്പാ നല്‍കിയ ത്രികാലജപസന്ദേശം