സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

ത്രികാലപ്രാര്‍ത്ഥന

S.S. Francesco - Angelus Domini 19-11-2017

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ ത്രികാലപ്രാര്‍ഥനാ സന്ദേശം നല്‍കുന്നു, 19-11-2017

''ഭയമല്ല, പ്രത്യാശയാണ് നമുക്കാവശ്യം'': പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

20/11/2017 15:28

2017 നവംബര്‍ 19-ാംതീയതി, ഞായറാഴ്ചയില്‍  മാര്‍പാപ്പാ നല്‍കിയ ത്രികാലജപസന്ദേശം

 

S.S. Francesco -Angelus Domini 13-11-2017

2017 നവംബര്‍ 12, ഞായറാഴ്ചയില്‍ ത്രികാലജപം നയിക്കുന്ന പാപ്പാ

''വിശ്വാസമെന്ന ദീപവും ഉപവിയെന്ന എണ്ണയും'': ത്രികാലജപസന്ദേശം

13/11/2017 12:27

2017 നവംബര്‍ 12-ാംതീയതി, ഞായറാഴ്ചയില്‍ മാര്‍പ്പാപ്പാ നല്‍കിയ ത്രികാലജപസന്ദേശം 

 

SS. Papa Francesco - Angelus 06-11-2017 @Servizio Fotografico - L'Osservatore Romano

ത്രികാലജപസന്ദേശം നല്‍കുന്ന പാപ്പാ, 05-11-2017

''അധികാരികളുടെ ശക്തി അവര്‍ നല്‍കുന്ന ഉത്തമമാതൃക'': പാപ്പാ

06/11/2017 13:04

2017 നവംബര്‍ അഞ്ചാംതീയതി, ഞായറാഴ്ച മധ്യാഹ്നത്തില്‍ മാര്‍പ്പാപ്പാ നല്‍കിയ ത്രികാലജപസന്ദേശം

 

S.S. Francesco : Angelus Domini 24-09-2017

ത്രികാലജപസന്ദേശം നല്‍കുന്ന ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, 24 സെപ്തംബര്‍ 2017

''ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ യുക്തിയില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കുമുള്ളത് ഒരേ രക്ഷ'': പാപ്പാ

25/09/2017 12:10

2017 സെപ്തംബര്‍ 24-ാംതീയതി, ഞായറാഴ്ചയില്‍ മാര്‍പ്പാപ്പാ നല്‍കിയ ത്രികാലജപസന്ദേശം

 

This handout picture provided by the Vatican Newspaper L'Osservatore Romano shows Pope Francis during the Angelus prayer from the window of his office

2017 സെപ്തംബര്‍ മൂന്നാം തീയതി ത്രികാലജപം നയിക്കുന്ന പാപ്പാ

''കുരിശില്ലാതെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാനാവില്ല'': പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

04/09/2017 12:35

2017 സെപ്തംബര്‍ മൂന്നാംതീയതി, ഞായറാഴചയില്‍ മാര്‍പ്പാപ്പാ നല്‍കിയ ത്രികാലജപ സന്ദേശം

 

 

This handout picture provided by the Vatican newspaper L'Osservatore Romano shows Pope Francis during his Angelus Prayer from the window of his office

2017 ഓഗസ്റ്റ് 15, സ്വര്‍ഗാരോപണത്തിരുനാളില്‍ പാപ്പാ ത്രികാലജപസന്ദേശം നല്‍കുന്നു

‘‘വചനത്തില്‍ ശരണപ്പെട്ട മറിയം’’: പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

15/08/2017 17:07

2017 ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി, കന്യകാമറിയത്തിന്‍റെ സ്വര്‍ഗാരോപണത്തിരുനാളിലെ പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം