സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

തുര്‍ക്കി

Pope Francis (R) and Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) during a private audience at the Vatican, 05 February 2018. ANSA / ALESSANDRO DI MEO /

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, തുര്‍ക്കി പ്രസിഡന്‍റ് എര്‍ദോഗാനെ വത്തിക്കാനില്‍ സ്വീകരിച്ചപ്പോള്‍, 05-02-2018

പാപ്പാ, പ്രസിഡന്‍റ് എര്‍ദോഗാനെ വത്തിക്കാനില്‍ സ്വീകരിച്ചു

06/02/2018 11:16

2018 ഫെബ്രുവരി 5-ാംതീയതി ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ തുര്‍ക്കിയുടെ പ്രസിഡന്‍റ് റെസെപ് തായ്യിപ് എര്‍ദോഗാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി