സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

ക്രൈസ്തവപീഡനം

Life resumes in Aleppo - Boy fetching bread

അലേപ്പോയില്‍ വീണ്ടും.... റൊട്ടി കിട്ടിയ സന്തോഷത്തോടെ...

വീണ്ടും ജീവന്‍ - അലേപ്പോ നഗരത്തിലെ ക്രൈസ്തവര്‍

25/07/2017 09:34

അലേപ്പോയ്ക്ക് സാന്ത്വനമായി ആവശ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന സഭകളെ സഹായിക്കുന്ന സംഘടന...