സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

ക്രിസ്തുമസ്

Gaudete Sunday : Blessing of Bambinello in Vatican

ആഗമനകാലം മൂന്നാം വാരത്തില്‍ ഉണ്ണീശോയുടെ സ്വരൂപങ്ങള്‍ ആശീര്‍വ്വാദത്തിനായി വത്തിക്കാനില്‍... (Gaudete Sunday).

പുല്‍ക്കൂട്ടിലെ വിസ്മയം : ഒരു ചെറുകഥയുടെ ശ്രാവ്യാവിഷ്ക്കാരം

17/12/2017 16:32

 ചെറുകഥ –  ഫാദര്‍ ബിജു മഠത്തിക്കുന്നേല്‍ cssr 

S.S. Francesco - Cappella Redemptoris Mater: Predica di Avvento 15-12-2017

മാര്‍പ്പാപ്പായ്ക്കും വത്തിക്കാന്‍ കൂരിയ അംഗങ്ങള്‍ക്കുമായി ഫാ. റനിയേരോ കാന്തലമേസ്സ ധ്യാനപ്രഭാഷണം നല്‍കുന്നു, 15-12-2017

ഫാ. കാന്തെലമേസ്സയുടെ ആഗമനകാലധ്യാനപ്രഭാഷണം - I

15/12/2017 13:20

ആഗമനകാലം രണ്ടാം വെള്ളിയാഴ്ചയില്‍, പരിശുദ്ധ പിതാവിനും കൂരിയാ അംഗങ്ങള്‍ക്കുമായി നല്‍കിയ ധ്യാനപ്രഭാഷണം