സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭകള്‍

Patriarch Kirll I during the Easter Celebration in Moscow

റഷ്യന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭാ തലവന്‍ പാത്രിയര്‍ക്കിസ് കിരില്‍ പ്രഥമന്‍

ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭാസമൂഹങ്ങള്‍ ഉത്ഥാനമഹോത്സവം കൊണ്ടാടി

02/05/2016 09:19

ജരൂസലേത്തെ വിശുദ്ധ കല്ലറയുടെ ദേവാലയത്തില്‍നിന്നും കത്തിച്ചെടുക്കുന്ന പെസഹാത്തിരിയാണ് ക്രിസ്തുവിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിന്‍റെ പ്രഭാപൂരം