സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന

epa06197815 Delegates attend the opening of the 36th session of the Human Rights Council, at the European headquarters of the United Nations, UN, in G

ജനീവയില്‍ വച്ചു നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ കൗണ്‍സിലിന്‍റെ 36-ാമത് സെഷന്‍, 11 സെപ്തംബര്‍ 2017

''ശുദ്ധജലം വിപണനവസ്തുവാക്കരുത്'': ബിഷപ്പ് ഐവാന്‍ ജുര്‍ക്കോവിസ്

12/09/2017 17:03

സെപ്തംബര്‍ 11-ന് ജനീവയിലെ മനുഷ്യാവകാശകൗണ്‍സിലിന്‍റെ മുപ്പത്താറാമത് സെഷനില്‍ ബിഷപ്പ് ജുര്‍ക്കോവിസ് നടത്തിയ  പ്രഭാഷണം

 

reda:ind - Indiano Archbp Auza

ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് ബെര്‍ണദീത്തോ ഔസ്സ

''സുസ്ഥിരവികസന അജണ്ട-2030-ലെ മതപങ്കാളിത്തം'': ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് ഔസ്സ

18/07/2017 16:25

ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ 2017 -ലെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഉന്നതതല ഫോറത്തില്‍ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് ബൈര്‍ണര്‍ദീത്തോ ഔസ്സ ജൂലൈ 17-ാംതീയതി നടത്തിയ പ്രഭാഷണം

 

''കുടിയേറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാര്‍ഥ്യം ഗ്രഹിക്കുക'': ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് ജുര്‍കോവിച്ച്

09/05/2017 16:36

ജനീവയിലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ, മറ്റു അന്തര്‍ദേശീയസംഘടകള്‍ എന്നിവയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന്‍റെ സ്ഥിരംനിരീക്ഷകനായ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് ഐവാന്‍ ജുര്‍കോവിച്ച്.