സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

ഇടയസന്ദര്‍ശനം

SS. Francesco - Visita alla Parrocchia romana di San Gelasio 25-02-2018

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, സാന്‍ ജെലാസിയോ പ്രഥമന്‍ പാപ്പായുടെ നാമത്തിലുള്ള ഇടവക ജനങ്ങളോടൊത്ത്, 25-02-2018.

പൈതൃകസ്നേഹമായി പാപ്പാ സാന്‍ ജെലാസിയോ ഇടവകയില്‍

27/02/2018 10:18

ഫെബ്രുവരി 25-ാംതീയതി ഞായറാഴ്ചയില്‍ വി. ജെലാസിയോ പ്രഥമന്‍ പാപ്പായുടെ നാമത്തിലുള്ള ഇടവക സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ മാര്‍പാപ്പായുടെ കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍

 

SS. Francesco - Visita alla Parrocchia romana di San Gelasio 25-02-2018

വി. ജലാസിയോ പ്രഥമന്‍ പാപ്പായുടെ നാമത്തിലുള്ള ഇടവകയിലര്‍പ്പിച്ച ദിവ്യബലിവേളയില്‍, 25-02-2018

''മഹത്വദര്‍ശനം, സഹനത്തിനു നമ്മെ ഒരുക്കുന്നു'': മാര്‍പ്പാപ്പ

27/02/2018 08:51

 2018 ഫെബ്രുവരി 25,ഞായറാഴ്ചയില്‍, വി. ജലാസിയോയുടെ നാമത്തിലുള്ള ഇടവകയില്‍ പാപ്പാ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

reda:wtm Parrocchia San Gelasio I il Papa visiterà domenica 25 febbraio

വി. ജലാസിയോ പാപ്പായുടെ നാമത്തില്‍ റോമിലുള്ള ഇടവകദേവാലയം

പാപ്പായുടെ അടുത്ത ഇടയസന്ദര്‍ശനം - പോന്തൊ മാമ്മൊളോ ഇടവകയില്‍

21/02/2018 11:09

പാപ്പായുടെ അടുത്ത ഇടയസന്ദര്‍ശനം പോന്തെ മാമ്മൊളോയിലുള്ള വി. ജെലാസിയോയുടെ നാമത്തിലുള്ള ഇടവകയിലായിരിക്കുമെന്ന് വത്തിക്കാന്‍ അറിയിച്ചു.

 

Il volto di Padre Pio all'interno della cripta della chiesa di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo (Foggia). ANSA/ALESSANDRO DI MEO

വിശുദ്ധ പാദ്രെ പിയോ

വി. പാദ്രേ പിയോയുടെ തീര്‍ഥാടനകേന്ദ്രം പാപ്പാ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു.

20/12/2017 17:09

2018 മാര്‍ച്ച് 17-ാം തീയതി വി. പാദ്രേ പിയോയുടെ തീര്‍ഥാടനകേന്ദ്രം പാപ്പാ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതാണെന്ന് വത്തിക്കാന്‍ അറിയിച്ചു.