സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

ആയുധനിയന്ത്രണം

Card. Pietro Parolin, Secretary os State of His Holiness the Pope with Card. Peter K. A. Turkson, Prefect of the Dicastery for Promoting Integral Huma

നവംബര്‍ 10-ാംതീയതി, ആണവായുധനിരോധനം എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള സിംപോസിയത്തില്‍, കര്‍ദി. പീറ്റര്‍ ടര്‍ക്സണ്‍

‘‘ആണവായുധരഹിതലോകം, നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ’’: കര്‍ദി. ടര്‍ക്സണ്‍

11/11/2017 12:02

'ആണവായുധരഹിതലോകം' എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള വത്തിക്കാന്‍ അന്തര്‍ദേശീയ സിംപോസിയത്തില്‍  കര്‍ദിനാള്‍ പീറ്റര്‍ ടര്‍ക്സന്‍റെ സ്വാഗതാശംസയില്‍ നിന്ന്:

 

Un momento dell'udienza di Papa Francesco ai partecipanti al Simposio Internazionale sul Disarmo promosso dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo

പാപ്പാ, ആണവായുധ നിര്‍മാര്‍ജനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വത്തിക്കാനില്‍ നടക്കുന്ന സിംപോസിയത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവരോടൊത്ത്, 10-11-2017

‘‘സമാധാനം സംലഭ്യമാക്കാന്‍ ആയുധങ്ങള്‍ക്കു കഴിവില്ല ’’: പാപ്പാ

11/11/2017 08:25

''സമഗ്രനിരായുധീകരണ''മെന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചു നവംബര്‍ 10-11 തീയതികളില്‍ നടക്കുന്ന വത്തിക്കാന്‍ സിംപോസിയത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്കു പാപ്പാ  നല്‍കിയ സന്ദേശം

 

''ആണവായുധ രഹിത ലോകത്തിന്...'', വത്തിക്കാന്‍ അന്തര്‍ദേശീയസമ്മേളനം

31/10/2017 17:05

''ആണവായുധരഹിത ലോകത്തിനും സമഗ്രവികസനത്തിനും...'' എന്ന പ്രമേയവുമായി ഒരു അന്തര്‍ദേശീയ സമ്മേളനം വത്തിക്കാനില്‍  നവംബര്‍ 10-11 തീയതികളില്‍ നടത്തുന്നു. 

 

Obama makes statements on weapons control, vice president Joe Beiden stands by

പ്രസിഡന്‍റ് ഒബാമാ ആയുധ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള പ്രായോഗിക നിബന്ധകള്‍ മുന്നോട്ടുവച്ചപ്പോള്‍...

അമേരിക്കയുടെ ആയുധനിയന്ത്രണശ്രമം ശ്ലാഘനീയമെന്ന് മെത്രാന്‍സമിതി

07/01/2016 20:30

ആയുധകച്ചവടക്കാരും ഉപഭോക്താക്കളും പാലിക്കുവാന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഒബാമ നല്കുന്ന  കര്‍ശനമായ നിബന്ധനകള്‍