സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

അനുരഞ്ജനം

This handout picture provided by the Vatican newspaper L'Osservatore Romano shows Pope Francis during an audience with the participants at the 28th An

വത്തിക്കാനിലെ അപ്പ സ്തോലിക പെനിറ്റെന്‍ഷ്യറി സംഘടിപ്പിച്ച കോഴ്സില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന വൈദികരോ ടൊത്ത് പാപ്പാ, 17-03-2017 /ANSA

''അനുരഞ്ജനവേദി സുവിശേഷവത്ക്കരണവേദിയാണ്'': ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

18/03/2017 10:04

2017 മാര്‍ച്ച് 14 മുതല്‍17 വരെ റോമന്‍കൂരിയായുടെ ഭാഗമായ അപ്പസ്തോലിക് പെനിറ്റെന്‍ഷ്യല്‍കോടതി സംഘടിപ്പിച്ച ഇരുപത്തെട്ടാമത് കോഴ്സില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന വൈദികര്‍ക്കു ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ നല്‍കിയ സമാപന സന്ദേശം

 

The Jubilee Door at the left side of St. Peter's Basilica in Vatican

ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ദേശീയ പ്രാദേശിക സഭകള്‍ക്ക് ജൂബിലി കവാടങ്ങള്‍ തുറക്കുവാനുള്ള അനുമതി കാരുണ്യത്തിന്‍റെ ജൂബിലി വര്‍ഷത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

പ്രഥമ ജൂബിലികവാടം മദ്ധ്യാഫ്രിക്കയിലെ ബാംഗുയില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് തുറക്കും

04/11/2015 18:39

ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ദേശീയ പ്രാദേശിക സഭകള്‍ക്ക് ജൂബിലി കവാടങ്ങള്‍ തുറക്കുവാനുള്ള അനുമതി കാരുണ്യത്തിന്‍റെ ജൂബിലി വര്‍ഷത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകതയാണ്.