സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

"ഉള്ളിലെ ആത്മീയജ്വാല അണയാതെ സൂക്ഷിക്കുക": മാര്‍പ്പാപ്പ

- EPA

13/03/2018 14:51

2018 മാര്‍ച്ച് 13-ാംതീയതിയിലെ പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റര്‍ 

യേശുവിനാല്‍ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് നാം നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു എന്നതാണ്, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്‍റെ ജ്വാല സജീവമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള രഹസ്യം.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: Lasciarsi incontrare da Gesù è il segreto per mantenere viva la fiamma della vita spirituale.

PT: Deixar-se encontrar por Jesus é o segredo para manter viva a chama da vida espiritual.

EN: When we allow Jesus to enter our lives we discover the secret to keeping alive the flame of our spiritual life.

FR: Se laisser rencontrer par Jésus est le secret pour maintenir vive la flamme de la vie spirituelle.

ES: Dejarse encontrar por Jesús es el secreto para mantener viva la llama de la vida espiritual.
PL: Pozwól Jezusowi spotykać się z tobą, a poznasz sekret, jak zachować w sobie ogień życia duchowego.
LN: Iesu obviam dari spiritalis vitae flammam certe vivam servat.

DE: Die Begegnung mit Jesus zuzulassen ist das Geheimnis, das die Flamme des geistlichen Lebens nährt, sie stets weiterbrennen lässt.


(Sr. Theresa Sebastian)

13/03/2018 14:51