സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

"നിലനില്‍ക്കുന്ന നന്മയെ തിരിച്ചറിയാന്‍ പഠിക്കുക": പാപ്പാ

2018 മാര്‍ച്ച് ആറാംതീയതി പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വീറ്റ്

നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്‍ നല്ലതും നിലനില്‍ക്കുന്നതുമായ മുദ്ര ശേഷിപ്പിക്കുന്നവയെ, അവ ദൈവത്തില്‍ നിന്നു വരുന്നതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചറിയാന്‍ നമുക്കു പഠിക്കാം.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: Impariamo a riconoscere ciò che lascia nel nostro cuore un’impronta buona e duratura perché viene da Dio.

PT: Aprendamos a reconhecer que o que deixa no nosso coração uma boa e duradoura marca é porque vem de Deus.

EN: Let us learn to recognize that which leaves a good and lasting mark on our hearts, knowing that it comes from God.

FR: Apprenons à discerner ce qui laisse dans notre cœur une empreinte bonne et durable car cela vient de Dieu.

PL: Uczmy się rozpoznawać to, co pozostawia dobry i trwały ślad w naszym sercu, gdyż pochodzi to od Boga.

ES: Aprendamos a reconocer qué es lo que deja en nuestro corazón una huella buena y duradera, porque viene de Dios.

DE: Lernen wir das zu erkennen, was unser Herz gut und dauerhaft prägt: es kommt von Gott!

LN: Id agnoscere discamus quod nostro in corde imprimit, signum bonum mansurumque, quoniam ex Deo est.

AR: لنتعلّم أن نتعرَّف على ما يترك في قلوبنا بصمة صالحة ودائمة لأنّه يأتي من الله.


(Sr. Theresa Sebastian)

06/03/2018 14:03