സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''ക്രിസ്തുസമാഗമത്തിലൂടെ ഉളവാകുന്ന ആനന്ദം ജീവിക്കുക'': പാപ്പാ

2018 ഫെബ്രുവരി 27-ലെ  ട്വീറ്റ്

നമ്മുടെ സ്വാര്‍ഥതയെ അതിജീവിച്ച്, നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വമേഖലകള്‍ക്ക് അപ്പുറത്തേയ്ക്കു നീങ്ങുന്നതിന് ക്രിസ്തുവുമായുള്ള കണ്ടുമുട്ടലിലൂടെ ജന്മമെടുക്കുന്ന ആനന്ദം ജീവിക്കാന്‍ നാമെല്ലാവരും വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍‌

IT: Siamo tutti chiamati a vivere la gioia che nasce dall’incontro con Gesù, per vincere il nostro egoismo, uscire dalla nostra comodità.

PT: Todos somos chamados a viver a alegria que nasce do encontro com Jesus, para superar o nosso egoísmo e sair da nossa comodidade.

FR: Nous sommes tous appelés à vivre la joie qui naît de la rencontre avec Jésus, pour vaincre notre égoïsme, pour sortir de notre confort.

ES: Todos estamos llamados a vivir la alegría que brota del encuentro con Jesús, para vencer nuestro egoísmo y salir de nuestra propia comodidad.

DE: Wir sind alle gerufen, die Freude zu leben, die aus der Begegnung mit Jesus kommt und uns hilft, unseren Egoismus und unsere Bequemlichkeit zu überwinden.

EN: We are all called to live the joy that comes from the encounter with Jesus, to overcome our selfishness, and to move beyond our comfort zone.


(Sr. Theresa Sebastian)

28/02/2018 09:11