സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''പുണ്യങ്ങള്‍ അനുദിനം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കേണ്ടത്'': പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

2018 ജനുവരി 30-ന് പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വീറ്റ്

നന്മയെന്നത്, സ്നേഹം, നീതി, ഐക്യദാര്‍ഢ്യം എന്നിവയോടു ചേര്‍ന്ന് ഓരോ ദിനവും യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.  അത് ഒരിക്കല്‍ എന്നേയ്ക്കുമായി നേടിയെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്നതല്ല

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: Il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno.
EN: Goodness, together with love, justice and solidarity, are not achieved once and for all; they have to be realized each day. 
ES: El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día.
FR: Le bien, comme l’amour également, la justice et la solidarité ne s’obtiennent pas une fois pour toutes ; il faut les conquérir chaque jour.
DE: Das Gute, ebenso wie die Liebe, die Gerechtigkeit und die Solidarität erlangt man nicht ein für alle Male; sie müssen jeden Tag neu errungen werden.
PT: O bem como, aliás, o amor, a justiça e a solidariedade não se alcançam duma vez para sempre; hão de ser conquistados cada dia.
PL: Dobra, podobnie jak miłości, sprawiedliwości i solidarności nie osiąga się raz na zawsze, trzeba je zdobywać każdego dnia.


(Sr. Theresa Sebastian)

30/01/2018 13:40