സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''ദൈവ, സഹോദര സംഗമം ഇന്നുതന്നെയാകട്ടെ!'': പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

2018 ജനുവരി 12-ലെ പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റര്‍

ദൈവവുമായും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുമായുമുള്ള കണ്ടുമുട്ടലിനു നമ്മുടെ അലസതയോടും അവധാനതയോടും കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല.  നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നുതന്നെ അതു ചെയ്യുന്നതിനാണ്! 

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധഭാഷകളില്‍

IT: L’incontro con Dio e con i fratelli non può attendere le nostre lentezze e pigrizie: l’invito è per oggi!

PT: O encontro com Deus e com os irmãos não pode esperar por nossas lentidões e preguiças: o convite á para hoje!

FR: La rencontre avec Dieu et avec les frères ne peut pas attendre nos lenteurs et nos paresses : l’invitation est pour aujourd’hui !

DE: Die Begegnung mit Gott und unseren Nächsten kann nicht warten, bis unsere Trägheit überwunden ist: die Einladung ist für heute!

EN: The encounter with God and our brothers and sisters cannot wait just because we are slow or lazy. We are called to that encounter today!

PL: Spotkanie z Bogiem i braćmi nie znosi naszej opieszałości i lenistwa: ono jest na dziś!

LN: Cum Deo fratribusque occursus nostra cunctatione segnitiaquae tardari non potet: hodie invitamur!

ES: El encuentro con Dios y con los hermanos no puede esperar nuestra lentitud y pereza: ¡La llamada es para hoy!

AR:   إنَّ اللقاء مع الله والإخوة لا يمكنه أن ينتظر بُطأنا وكسلنا: الدعوة هي لليوم!


(Sr. Theresa Sebastian)

12/01/2018 17:39