സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''ആനന്ദമുള്ള ആത്മാവ് സമൃദ്ധഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും'': പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

- AFP

09/01/2018 13:49

2018 ജനുവരി 9-ലെ പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റര്‍ 

ആനന്ദപൂര്‍ണയായ ആത്മാവ്, നല്ല മണ്ണിനു സമാനമാണ്; അതില്‍ ജീവന്‍, നന്നായി വളരുകയും നല്ല ഫലങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: Un’anima gioiosa è come una terra buona che fa crescere bene la vita, con buoni frutti.

LN: Laeta anima est sicut terra bona in qua bene crescit vita uberesque fructus afferuntur.

PT: Uma alma alegre é como uma terra boa que faz crescer bem a vida, com bons frutos.

FR: Une âme joyeuse est comme une bonne terre qui fait bien croître la vie, avec de bons fruits.

DE: Eine freudvolle Seele ist wie guter Boden, der ein Leben mit guten Früchten gedeihen lässt.

EN: A joyful soul is like healthy soil in which life can thrive and produce good fruit.

PL: Radosna dusza jest jak dobra ziemia, która sprawia, że życie w pełni się rozwija, wydając dobre owoce.

ES: Un alma alegre es como tierra buena que hace crecer bien la vida, con buenos frutos.

AR:  الروح الفرِح هو كالأرض الطيّبة التي تجعل الحياة تنمو جيّدًا وتعطي ثمارًا صالحة.


(Sr. Theresa Sebastian)

09/01/2018 13:49