സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''എല്ലാവരെയുമുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹനിര്‍മിതിയ്ക്കായി'': പാപ്പാ

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ മ്യാന്‍മര്‍ പര്യടനത്തില്‍, 28-11-2017 - EPA

28/11/2017 13:52

നവംബര്‍ 28-ാംതീയതി, മ്യാന്‍മര്‍ പര്യ‌ടനത്തിലായിരിക്കവേ, പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വിറ്റര്‍

എന്‍റെ അപ്പസ്തോലികസന്ദര്‍ശനംവഴി, മ്യാന്‍മറിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും പുണരാനും, എല്ലാവരെയുമുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹനിര്‍മിതിക്കായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കഴിയുമെന്നു ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

 ട്വിറ്റര്‍ വിവിധഭാഷകളില്‍

IT: Spero che la mia visita possa abbracciare l’intera popolazione del Myanmar e incoraggiare la costruzione di una società inclusiva.

AR:  أتمنّى أن تتمكّن زيارتي من معانقة شعب ميانمار بكامله وأن تُشجّع على بناء مجتمع لا يستقصي أحدًا.

LN: Venimus totam Myanmarensem gentem amplexuri animum eique addentes ut societas omnes quae includat constituatur.

FR : J'espère que ma visite puisse embrasser toute la population du Myanmar et encourager la construction d'une société inclusive.

EN : I want my visit to embrace all the people of Myanmar and to encourage the building of an inclusive society.

PT: Espero que a minha visita possa abraçar toda a população de Mianmar e Bangladesh e encorajar a construção de uma sociedade inclusiva.

ES: Espero que mi visita pueda abrazar a toda la población de Myanmar y animar la construcción de una sociedad reconciliada e inclusiva.

DE: Ich hoffe, dass mein Besuch die ganze Bevölkerung Myanmars einschließt und zum Bau einer inklusiven Gesellschaft ermutigen kann.

PL: Mam nadzieję, że moją wizytą serdecznie obejmę cały naród birmański i umocnię go w budowaniu zintegrowanego społeczeństwa.

28/11/2017 13:52