സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്‍ നിക്ഷേപിച്ച പ്രത്യാശ'': പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

2017 ഒക്ടോബര്‍ 10, ചൊവ്വാഴ്ചയില്‍ പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വീറ്റ്

ദൈവം നിരാശപ്പെടുത്തുന്നില്ല!   വളര്‍ന്ന് ഫലമണിയുന്നതിനായി അവിടുന്നു പ്രത്യാശയെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT  Dio non delude! Ha messo una speranza nei nostri cuori per farla germogliare e portare frutto.

ES  ¡Dios no desilusiona! Ha puesto una esperanza en nuestros corazones para hacerla germinar y dar fruto.

PT  Deus não desilude! Colocou uma esperança nos nossos corações para fazê-la germinar e dar fruto.

EN  God does not disappoint! He has placed hope in our hearts so that it can blossom and bear fruit.

FR  Dieu ne déçoit pas! Il a mis une espérance dans nos cœurs pour la faire germer et porter fruit.

DE  Gott enttäuscht nicht! Er hat eine Hoffnung in unser Herz gepflanzt, damit sie dort aufkeimen und Frucht tragen kann.

AR  الله لا يخيّب أبدًا! لقد وضع رجاء في قلوبنا ليجعله يزهر ويثمر. 

10/10/2017 17:49