സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''സമാധാനദൗത്യം അവിരാമം തുടരേണ്ടത്'': പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

2017 ഒക്ടോബര്‍ 9, തിങ്കളാഴ്ചയിലെ പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ് 

സമാധാനത്തിനായുള്ള അന്വേഷണം എല്ലായ്പോഴും തുറന്നുകിടക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ്. അത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഉത്തരവാദിത്വമാണ്; എല്ലാവരുടെയും സമര്‍പ്പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമാണ്. 

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT  La ricerca della pace è un lavoro sempre aperto, un compito che non dà tregua e che esige l’impegno di tutti.

ES  La búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea sin descanso que exige el compromiso de todos.

PT  A busca pela paz é um trabalho sempre por fazer, uma tarefa que não dá trégua e que exige o compromisso de todos.

EN  The search for peace is an open-ended task, it is a responsibility that never ends and that demands the commitment of everyone.

FR  La recherche de la paix est un chantier toujours ouvert, une tâche sans trêve et qui exige l'engagement de tous.

DE  Die Suche nach dem Frieden ist eine Arbeit, die nie zu Ende ist; eine Aufgabe, die den Einsatz aller erforderlich macht.

LN  Comparatio pacis opus continuum est, munus fatigans et omnium quaerens industriam.

PL  Dążenie do pokoju to praca wciąż otwarta, zadanie, od którego nigdy nie ma wytchnienia i które wymaga wysiłku wszystkich.

AR  إنَّ البحث عن السلام هو عمل مفتوح على الدوام، مهمّة لا تعرف الراحة وتتطلّب التزام الجميع.

09/10/2017 17:19