സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

സഭ \ ലോകം

അഗതികളുടെ അമ്മയോടു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം!

കല്‍ക്കട്ടയിലെ വിശുദ്ധ മദര്‍ തെരേസ - ചരമത്തിന്‍റെ 20-Ɔ൦ വാര്‍ഷികം (1910-1197).

02/09/2017 15:34

മദര്‍ തെരേസ സ്വര്‍ഗ്ഗംപൂകിയതിന്‍റെ 20-Ɔ൦ വാര്‍ഷികം  സെപ്തംബര്‍ 5 (1910-1997). 
വിശുദ്ധപദത്തിലേയ്ക്ക് ഉയര്‍ത്തപ്പെട്ടതിന്‍റെ പ്രഥമവാര്‍ഷികവും - സെപ്തംബര്‍ 4.

                            പ്രാര്‍ത്ഥന

                            കല്‍ക്കട്ടയിലെ വിശുദ്ധ മദര്‍ തെരേസാ,
                            ജീവിതത്തിന്‍റെ ഇരുട്ടില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക്
                            ദൈവസ്നേഹത്തിന്‍റെ വെളിച്ചംപകരാന്‍
                            അമ്മയെ ഈശോ വിളിച്ചുവല്ലോ. അനുദിന
                            ജീവിത വ്യഥകളുടെയും സങ്കടങ്ങളുടെയും മദ്ധ്യേ
                            കഴിയുന്ന അഗതികളും നിരാലംബരുമായവര്‍ക്ക്
                            അങ്ങേ ലോലമായ സാന്നിദ്ധ്യം
                            ദൈവിക കാരുണ്യത്തിന്‍റെ അടയാളമായിരുന്നു.

                            അങ്ങേ പുണ്യമാതൃക അനുകരിച്ച്
                            പാവങ്ങളായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളില്‍
                            യേശുവിന്‍റെ മുഖം തിരിച്ചറിയാനും,
                            എളിമയോടും സന്തോഷത്തോടുംകൂടെ
                            അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും 
                            ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ!

                            ദൈവത്തിന്‍റെ കരുണാര്‍ദ്രമായ
                            സ്നേഹം ഉള്‍ക്കൊണ്ടു ജീവിക്കാന്‍ അനുദിനം
                            ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അങ്ങനെ
                            ‘ദൈവം ഇന്നും ലോകത്തെ സേഹിക്കുന്നു’വെന്നു
                            സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താന്‍ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ!
                            ആമ്മേന്‍.

സഭയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ പ്രാര്‍ത്ഥന.  @Mother Teresa Center www.motherteresa.org    

 


(William Nellikkal)

02/09/2017 15:34