സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''പ്രേഷിതയായ സഭ, പ്രകാശിക്കുന്ന സഭ '': പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

 2017 ജൂണ്‍ 12-ലെ പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റര്‍

സഭ പ്രകാശിക്കുന്നത്, അവള്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നവളും സ്വതന്ത്രയും വിശ്വസ്തയും ഭൗതികമായി ദരിദ്രയും സ്നേഹത്തില്‍ സമ്പന്നയും ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ്.

12/06/2017 17:56