സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

വത്തിക്കാന്‍ \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

2011, Sept 11, Pope Benedict at the farewel ceremony of Lahr aiport Germany

മുന്‍പാപ്പാ ബെനഡിക്ട് 16-Ɔമന്‍ ജെര്‍മ്മനിയിലെ ലാര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍... യാത്രയയപ്പു പ്രഭാഷണം നല്കവേ...

മുന്‍പാപ്പാ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സായംപ്രഭയുള്ള ജീവിതചിന്തകള്‍

08/02/2018 08:54

മുന്‍പാപ്പാ ബെനഡിക്ട് 16-Ɔമന്‍ ഇറ്റാലിയന്‍ പത്രത്തിന് അയച്ച കത്തിന്‍റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍....:

 

Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin

സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റൿറ്റ്, കര്‍ദ്ദിനിള്‍ പിിെത്രോ പരോളിന്‍

ചൈന-വത്തിക്കാന്‍ ബന്ധം രാഷ്ട്രീയമല്ല ആത്മീയമാണ്!

01/02/2018 19:18

വത്തിക്കാന്‍ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി, കര്‍ദ്ദിനാള്‍ പിയെത്രോ പരോളിന്‍റെ പ്രസ്താവന.

 

 

Retired Cardinal Joseph Sen with Pope Francis

വിരമിച്ച കര്‍ദ്ദിനാള്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസിനെ കാണാനെത്തിയപ്പോള്‍

വത്തിക്കാന്‍റെയും പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസിന്‍റെയും നിലപാടുകളില്‍ വൈരുധ്യമില്ല

31/01/2018 16:05

ചൈനയിലെ സഭയെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളില്‍....

 

Cardinal Pietro Parolin

വത്തിക്കാന്‍ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി, കര്‍ദ്ദിനാള്‍ പിയെത്രൊ പരോളിന്‍.

ആസന്നമാകുന്ന സിനഡും പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസിന്‍റെ നവീനതയും

12/01/2018 10:01

കര്‍ദ്ദിനാള്‍ പിയെത്രൊ പരോളിനുമായുള്ള അഭിമുഖത്തില്‍നിന്ന്...