സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

വത്തിക്കാന്‍ \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

മയക്കുമരുന്നു വിരുദ്ധ ദിനാചരണം

മയക്കുമരുന്നു വിരുദ്ധ ദിനാചരണം

മയക്കു മരുന്നു ഒരു ഭീഷണി-കര്‍ദ്ദിനാള്‍ ടര്‍ക്സണ്‍

26/06/2018 13:34

ദൈവം മനുഷ്യനേകിയ രൂപത്തെ തകര്‍ക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനേറ്റ മുറിവ്-കര്‍ദ്ദിനാള്‍ ടര്‍ക്സണ്‍

 

Vatican's court room : fr. Carlo extreme right standing

ഫാദര്‍ കാര്‍ളോ കപേല - വലതേ അറ്റത്ത് നല്കുന്നു. വത്തിക്കാന്‍റെ കോടതി മുറി.

അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രചാരണം : വൈദികനെ വത്തിക്കാന്‍ ശിക്ഷിച്ചു

25/06/2018 17:57

ബാല-അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയും കൈമാറുകയുംചെയ്ത വൈദികനെ