സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, ഇറ്റലിയിലെ ആതുരശുശ്രൂഷകരുമൊത്തുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചാവേളയില്‍ , വത്തിക്കാനില്‍, പോള്‍ ആറാമന്‍ ശാലയില്‍ 03/03/2018

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, ഇറ്റലിയിലെ ആതുരശുശ്രൂഷകരുമൊത്തുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചാവേളയില്‍ , വത്തിക്കാനില്‍, പോള്‍ ആറാമന്‍ ശാലയില്‍ 03/03/2018

രോഗീപരിചരണത്തില്‍ നഴ്സുമാരുടെ ദൗത്യത്തെ പാപ്പാ ശ്ലാഘിക്കുന്നു

03/03/2018 12:52

നഴ്മസുമാര്‍ മനുഷ്യജീവന്‍റെയും മാനവാന്തസ്സിന്‍റെയും പരിപോഷകരായി മാറട്ടെ- പാപ്പായുടെ ആശംസ