സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, ആഫ്രിക്കയില്‍ സ്ഥാപിതമായ സ്വതന്ത്രസഭകളുടെ സംഘടനയുടെ, ഒ.എ.ഐ.സിയുടെ (OAIC)  പ്രതിനിധി സംഘവുമൊത്ത്, വത്തിക്കാന്‍, 23/06/2018

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, ആഫ്രിക്കയില്‍ സ്ഥാപിതമായ സ്വതന്ത്രസഭകളുടെ സംഘടനയുടെ, ഒ.എ.ഐ.സിയുടെ (OAIC) പ്രതിനിധി സംഘവുമൊത്ത്, വത്തിക്കാന്‍, 23/06/2018

യേശുക്രിസ്തുവിന്‍റെ സുവിശേഷം ജീവിക്കുക-പാപ്പാ

23/06/2018 13:30

ക്രൈസ്തവരുടെ സംഘാത യത്നം പൂര്‍വ്വോപരി ആവശ്യം-പാപ്പാ

 

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ “എമൊവുന ഫ്രത്തെര്‍നിത്തേ അലൂമ്നി” (EMOUNA FRATERNITE´ ALUMNI) സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധികളെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു, വത്തിക്കാന്‍ 23/06/18

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ “എമൊവുന ഫ്രത്തെര്‍നിത്തേ അലൂമ്നി” (EMOUNA FRATERNITE´ ALUMNI) സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധികളെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു, വത്തിക്കാന്‍ 23/06/18

സാഹോദര്യത്തിന് തുറവ് മുന്‍വ്യവസ്ഥ-പാപ്പാ

23/06/2018 13:25

വൈജാത്യങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും ആദരിക്കുന്ന ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ബഹുത്വം ജീവിക്കാനാകും-പാപ്പാ

 

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, ദൈവവചന സഭാംഗങ്ങളുമൊത്ത് വത്തിക്കാനില്‍, 22/06/18

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, ദൈവവചന സഭാംഗങ്ങളുമൊത്ത് വത്തിക്കാനില്‍, 22/06/18

ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം നവീകരണ ശക്തി, പാപ്പാ ദൈവവചന സഭയോട്

22/06/2018 13:41

സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിക്കു നിദാനം യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം-പാപ്പാ

 

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, പൗരസ്ത്യകത്തോലിക്കാസഭകള്‍ക്ക് സഹായമേകുന്ന വിവിധ സംഘടനകളുടെ സമിതിയുടെ പ്രതിനിധികളുമൊത്ത് വത്തിക്കാനില്‍ 22/06/18

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, പൗരസ്ത്യകത്തോലിക്കാസഭകള്‍ക്ക് സഹായമേകുന്ന വിവിധ സംഘടനകളുടെ സമിതിയുടെ പ്രതിനിധികളുമൊത്ത് വത്തിക്കാനില്‍ 22/06/18

പ്രവാചകസാന്നിധ്യം വീണ്ടും കണ്ടെത്തുക-പാപ്പാ പൗരസ്ത്യസഭകളോട്

22/06/2018 13:29

പൗരസ്ത്യസഭകള്‍ പന്തക്കൂസ്താഗ്നിയുടെ സ്ഫുലിംഗങ്ങള്‍ നിലനിര്‍ത്താനും വ്യാപിക്കാനും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു-പാപ്പാ