സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ,ഞായറാഴ്ച ത്രികാലപ്രാര്‍ത്ഥനാവേളയില്‍, വത്തിക്കാന്‍ 10/06/18

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ,ഞായറാഴ്ച ത്രികാലപ്രാര്‍ത്ഥനാവേളയില്‍, വത്തിക്കാന്‍ 10/06/18

ദൈവാത്മ നിന്ദ അക്ഷന്തവ്യം: പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

12/06/2018 06:21

ദൈവാത്മ നിന്ദ അക്ഷന്തവ്യം: പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

 

സൂര്യതാപോര്‍ജ്ജ സംവിധാനവും അതിനു പിന്നിലായി കല്‍ക്കരിതാപോര്‍ജ്ജനിലയവും, അമേരിക്കയിലെ പുവെബ്ലോയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു ദൃശ്യം

സൂര്യതാപോര്‍ജ്ജ സംവിധാനവും അതിനു പിന്നിലായി കല്‍ക്കരിതാപോര്‍ജ്ജനിലയവും, അമേരിക്കയിലെ പുവെബ്ലോയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു ദൃശ്യം

ഊര്‍ജ്ജ പ്രതിസന്ധി-വന്‍ വെല്ലുവിളി, പാപ്പാ

09/06/2018 12:44

ഊര്‍ജ്ജത്തിനായുള്ള ദാഹം മനുഷ്യന്‍ ശമിപ്പിക്കുന്ന രീതി ആശങ്കാജനകമാണെന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പാപ്പാ വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നു