സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

പൊതുദര്‍ശനമനുവദിക്കാന്‍ എത്തുന്ന ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ-വത്തിക്കാനില്‍, വിശുദ്ധ പത്രോസിന്‍റെ ബസിലിക്കയുടെ ചത്വരത്തില്‍, 27/06/18

പൊതുദര്‍ശനമനുവദിക്കാന്‍ എത്തുന്ന ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ-വത്തിക്കാനില്‍, വിശുദ്ധ പത്രോസിന്‍റെ ബസിലിക്കയുടെ ചത്വരത്തില്‍, 27/06/18

പത്തു പ്രമാണങ്ങള്‍-പാപ്പായുടെ പൊതുദര്‍ശന പ്രഭാഷണം

27/06/2018 12:56

പത്തു പ്രമാണങ്ങള്‍-പാപ്പായുടെ പൊതുദര്‍ശന പ്രഭാഷണം

 

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ “ഗ്രാവിസ്സിമൂം എദുക്കാസിയൊനിസ്” ഫൗണ്ടേഷന്‍റെ പ്രതിനിധികളുമൊത്ത് വത്തിക്കാനില്‍ 25/06/18

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ “ഗ്രാവിസ്സിമൂം എദുക്കാസിയൊനിസ്” ഫൗണ്ടേഷന്‍റെ പ്രതിനിധികളുമൊത്ത് വത്തിക്കാനില്‍ 25/06/18

വിദ്യഭാസവും ലോകവും-പാപ്പായുടെ വീക്ഷണം

26/06/2018 13:27

ലോകപരിവര്‍ത്തനോന്മുഖ വിദ്യഭ്യാസ മാറ്റത്തിന് വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങള്‍ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടണം-പാപ്പാ

 

Pope Francis with some of the families proLife

ജീവനുവേണ്ടിയുള്ള പൊന്തിഫിക്കല്‍ അക്കാഡമിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍നിന്ന്...

‘മാനവിക പരിസ്ഥിതികത’ ജീവന്‍റെ ആത്മീയത മാനിക്കണം

25/06/2018 19:01

ജീവനുവേണ്ടിയുള്ള പൊന്തിഫിക്കല്‍ അക്കാഡമി സംഗമത്തോട്...

 

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, ഞായാറാഴ്ചത്തെ ത്രികാലപ്രാര്‍ത്ഥനാവേളയില്‍ വിശ്വാസികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു, വത്തിക്കാന്‍ 24/06/18

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, ഞായാറാഴ്ചത്തെ ത്രികാലപ്രാര്‍ത്ഥനാവേളയില്‍ വിശ്വാസികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു, വത്തിക്കാന്‍ 24/06/18

പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം:ദൈവത്തിന്‍റെ വിസ്മയ പ്രവര്‍ത്തനം

25/06/2018 12:43

പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം: സ്നാപകയോഹന്നാന്‍റെ ജനനം