സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

ധനവാന്‍റെ വീട്ടുപടിക്കല്‍ ദരിദ്രന്‍

ധനവാന്‍റെ വീട്ടുപടിക്കല്‍ ദരിദ്രന്‍

നിര്‍ദ്ധനന്‍റെ രോദനം പലപ്പോഴും ശ്രവിക്കപ്പെടുന്നില്ല-പാപ്പാ

14/06/2018 13:48

പലപ്പോഴും ഉയര്‍ന്നു കേള്‍ക്കുന്നത് നിര്‍ദ്ധനന്‍റെ രോദനമല്ല പ്രത്യുത അവനെതിരായ ശകാരം-പാപ്പാ

 

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ പൊതുകൂടിക്കാഴ്ചാവേളയില്‍, പാപ്പാ നീണാള്‍ വാഴട്ടെ എന്ന് ഇറ്റാലിയന്‍ ഭാഷയില്‍ ഉല്ലേഖനം ചെയ്ത ബലൂണ്‍-വത്തിക്കാന്‍ 13/06/18

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ പൊതുകൂടിക്കാഴ്ചാവേളയില്‍, പാപ്പാ നീണാള്‍ വാഴട്ടെ എന്ന് ഇറ്റാലിയന്‍ ഭാഷയില്‍ ഉല്ലേഖനം ചെയ്ത ബലൂണ്‍-വത്തിക്കാന്‍ 13/06/18

പത്തു കല്പനകള്‍ - പാപ്പായുടെ പൊതുദര്‍ശന പ്രഭാഷണം

13/06/2018 13:04

പത്തു കല്പനകള്‍ - പാപ്പായുടെ പൊതുദര്‍ശന പ്രഭാഷണം

 

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ,ഞായറാഴ്ച ത്രികാലപ്രാര്‍ത്ഥനാവേളയില്‍, വത്തിക്കാന്‍ 10/06/18

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ,ഞായറാഴ്ച ത്രികാലപ്രാര്‍ത്ഥനാവേളയില്‍, വത്തിക്കാന്‍ 10/06/18

ദൈവാത്മ നിന്ദ അക്ഷന്തവ്യം: പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം

12/06/2018 06:21

ദൈവാത്മ നിന്ദ അക്ഷന്തവ്യം: പാപ്പായുടെ ത്രികാലജപസന്ദേശം